Malwina

Ukończyłam studia magisterskich w Pomorskiej Wyższej Szkole.

W swojej pracy stawiam przede wszystkim na naukę poprzez eksperymentowanie i kreatywną zabawę. Jest ona jedną z najważniejszych aktywności okresu dzieciństwa. Zabawa pomaga dzieciom rozwijać się intelektualnie, emocjonalnie, estetycznie, ruchowo i duchowo. Uczy funkcjonowania w społeczeństwie i relacji z innymi, wyrabia w dziecku charakter i nastawienie do świata. Oprócz kształtowania kompetencji kluczowych, zależy mi na rozwijaniu twórczości i kreatywności u dzieci.

W Klubiku pracuję jako opiekunka.  Praca z dziećmi sprawia mi dużo przyjemności, przynosi wiele radości i satysfakcji. Uważam, że mam ogromne szczęście,. Równocześnie czuję olbrzymią odpowiedzialność, że codziennie czeka na mnie grupa absolutnie wyjątkowych dzieci, które z radością i wielkim zaangażowaniem chcą odkrywać świat i ja mogę im w tym pomóc.

Interesuję się  .Każdą wolną chwilę staram się wykorzystać na odkrywanie pięknych miejsc w najbliższej i nieco dalszej okolicy.