Bezpieczny żłobek w dobie pandemii

Jak działają żłobki w czasie pandemii?

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) opublikował wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, a także instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, do których zaliczają się właśnie żłobki. Zgodnie z nimi działa nasza placówka. A zatem jak funkcjonują żłobki w czasie pandemii COVID-19?

Żłobek a pandemia – najważniejsze zasady sanitarne

Przed wejściem do żłobka odbywa się mierzenie temperatury. Do placówki rodzice wchodzą z zachowaniem środków ostrożności, stosując wymaganą osłonę ust i nosa. Przy wejściu jest płyn do dezynfekcji rąk. Do środka mogą wejść tylko osoby zdrowe. 

Opiekunowie wyjaśniają dzieciom „w formie pozytywnej” nowe zasady wzmożonych procedur sanitarnych i pilnują ich przestrzegania. Poszczególne grupy dzieci przebywają w stałej sali

Ponadto usunięto z sal przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowzabawki ). Zaleca się również, aby dzieci do żłobka w czasie pandemii nie zabierały swoich zabawek z domu. Dzieci mogą korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ mamy prywatny plac zabaw. Opiekun ma obowiązek częstego mycia rąk wodą z mydłem sobie i dzieciom, w szczególności przed każdym posiłkiem, po posiłku, po korzystaniu z toalety i przewijaniu pieluszki dziecku, a także po powrocie do placówki z rekreacji na zewnątrz.

Objawy u dziecka a zasady bezpieczeństwa w żłobku

Jeżeli u dziecka wystąpią objawy chorobowe, dziecko jest jak najszybciej odizolowane od reszty dzieci. Opiekę nad nim sprawuje jeden wychowawca. Rodzice są natychmiast powiadomieni telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Dalej personel postępuje zgodnie z wytycznymi sanepidu.

Co z posiłkami w żłobkach?

jak działają żłobki w czasie pandemii, jeśli chodzi o żywienie maluchów? Zalecenia GIS obejmują również kwestie dotyczące posiłków wydawanych dzieciom w żłobkach. Dzieci mogą mieć zapewnione posiłki przez dostawców cateringów. Personel kuchenny w trakcie przygotowywania posiłków używa maseczek ochronnych i rękawic jednorazowych. W placówce należy myć i dezynfekować każdorazowo krzesła i stoliki po posiłku. W miarę możliwości zachowywany jest dystans między dziećmi podczas posiłków.

 

Oczywiście to tylko część punktów z całej procedury bezpieczeństwa na terenie żłobków na czas stanu pandemii COVID-19. Celem wprowadzonych zasad jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem i zwiększenie bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce, a jednocześnie umożliwienie rodzicom czy opiekunom prawnym, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, powrót do aktywności zawodowej.